Fuchs z Annshortu

Císař František Josef I. povýšil Wilhelma Fuchse narozeného 1859 ve Friedrichsdorfu v Čechách, hejtmana I. tř. pěšího pluku Freiherr von Waldstätten č. 81, držitele vojenské záslužné medaile s červenou stuhou, válečné medaile, vojenského služebního vyznamenání III. tř. pro důstojníky a jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, za více jak třicetiletou službu (od 1877) s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou z 15. září 1908 mu byl udělen predikát Fuchs šlechtic z Annshortu (Fuchs Edler von Annshort) a erb:
 
V červeném štítě stříbrná liška s modrým jazykem držící v obou předních tlapách před sebou zlatou hvězdu. Na štítě korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com