Fuchs von Telzheim

Johann Fuchs se narodil roku 1834 v německé obci Pitárné (Pittarn) v českém Slezsku. Do rakouské armády narukoval 22. června 1854 v nejnižší hodnosti do pěšího pluku Kaiser Franz Josef č. 1 a jeho řady už neopustil. Postupoval v hodnostech (14. června 1855 desátník, 1. března 1857 četař, 1. března 1858 polní šikovatel, 9. července 1859 podporučík 2. třídy, 16. května 1866 podporučík 1. třídy, 3. října 1866 nadporučík, 1. května 1877 hejtman 2. třídy, 1. května 1879 hejtman 1. třídy) až na majora (18. srpna 1888). Za války s Itálií roku 1859 se podílel na útoku proti Monte Fontana a bojoval v bitvě u Solferina, za což obdržel zlatou medaili Za statečnost. Účastnil se též války s Pruskem roku 1866. 12. července 1890 jej císař František Josef I. povýšil za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát z Telzheimu/von Telzheim a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém tryská ze zlatého trojvrší do výše vodní proud. Vlevo ve zlatě je modré kosmé vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com