Frydmann z Prawy

Císař František Josef I. povýšil Marcella Frydmanna narozeného 1847 v Jasłu v Haliči, doktora práv, dvorního radu, dvorního a soudního advokáta ve Vídni a čestného měšťana Jasła, nejvyšším rozhodnutím z 29. října 1899 do rytířského stavu. Listinou z 24. března 1900 mu byl udělen predikát rytíř Frydmann z Prawy (Ritter Frydmann von Prawy) a erb:
 
Polcený štít. Vpravo v modrém roste na zeleném trávníku šikmo protékaném třemi stříbrnými řekami zlatá lípa. Vlevo v černém dvě zlatá břevna, každé se dvěma černými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, horní černé se dvěma zlatými břevny, spodní modré, přikrývadla modro – zlatá.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com