Frühauf

Ernst Frühauf se narodil 29. dubna ve Vodicích v okrese Tábor, ale domovsky byl příslušný do nedalekého Radvanova. Do armády narukoval 9. května 1886 k pěšímu pluku č. 30 v nejnižší hodnosti. U pěšího pluku č. 102 sloužil od 18. srpna 1887 jako kadet-polní šikovatel, od 1. února 1888 jako kadet-zástupce důstojníka. V hodnosti poručíka byl 1. května 1890 převelen k pěšímu pluku č. 15, 1. listopadu 1894 byl povýšen na nadporučíka. V této hodnosti byl 1. srpna 1899 přidělen ke generálnímu štábu. 1. května 1901 odchází jako hejtman k pěšímu pluku č. 3, od 1. května 1905 do 31. srpna 1909 učí na pěší kadetní škole ve Vídni, z níž se vrací zpět ke 3. pluku, kde slouží až do svého jmenování majorem 1. listopadu 1912, které s sebou neslo převelení k pěšímu pluku č. 74. 1. května 1915 je povýšen na podplukovníka, od 1. srpna 1917 je pověřen velením domobraneckého pěšího pluku č. 32, přičemž 1. listopadu 1917 se stává plukovníkem. Po vypuknutí Velké války se účastnil bojů na srbské frontě u Šabace, Sašinci, Drenovace a na Kolubaře, poté i na frontě v Haliči u Dziurdziewa, Poczajówa, Sopanówa, Radziwiłłówa a Klokotówky, zapojil se též do 11. bitvy na Soče. Nejvyšším rozhodnutím ze 17. března 1918 jej císař Karel I. povýšil za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu. Diplomem z 5. června 1918 byl Ernstu von Frühauf udělen erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě růže převýšená napravo hvězdou, nalevo lilií, vše modré. Dole v modrém je na zeleném trávníku zlatý kohout. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatě obrněná paže s mečem.

Frühauf obdržel diplom až po válce, jeho příjem je datován v Liberci 1. prosince 1921.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com