Frossard

Carl Frossard se narodil v Nyonu ve Švýcarsku roku 1805 jako syn rakouského generálmajora Markuse Stephana Frossarda (*prosinec 1757, +30. listopadu 1815). 11. září 1825 vstupuje k inženýrskému sboru jako kadet, poručíkem se stává 11. září 1826, nadporučíkem 21. prosince 1829, místokapitánem 1. ledna 1836. V lednu byl jmenován adjutantem arcivévody Jana a 16. listopadu 1840 byl povýšen na hejtmana. Od 1. března 1842 slouží u 26. pěšího pluku. Spolu s povýšením na majora 26. září 1842 přechází k pěšímu pluku č. 27, 23. února 1846 se stává podplukovníkem a 25. srpna 1848 dosahuje hodnosti plukovníka. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. května 1856 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu (uznal jeho cizí šlechtictví za rakouské). Listinou danou 25. srpna 1856 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Zelený štít je čtvrcen zlatým niťovým křížem, v každém poli je jedna zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zeleno – zlatě, levé opačně, mezi nimi zlatá hvězda.

Carl Frossard se 3. července 1847 oženil s Rosou Rödel, 28. května 1859 získal hodnost titulárního generálmajora. Umírá 20. listopadu 1862.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com