Frommer de Fegyvernek

Císař František Josef I. povýšil 17. března 1914 do uherského šlechtického stavu Rudolfa Frommera ředitele budapešťské Zbrojní a strojírenské a.s. (budapesti Fegyver- és Gépgyár Rt), jeho syny Istvána-Simona a Józsefa-Károlye a dceru Erzsébet-Mariannu vzešlé z manželství s Leonou Kornfeld, udělil jim predikát fegyverneki (de/von Fegyvernek)a erb:

Ve stříbrném štítě pod modrou hlavou se stříbrnou lilií provázenou po každé straně zlatou hvězdou vyskakuje ze spodního okraje štítu vzpínající se zlatě okovaný bělouš se zlatým postrojem a zlatou, modře lemovanou čabrakou, na níž sedí nahý muž držící v pravici zlatou pistoli a v levici uzdu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se zlatým ozubeným kolem o dvanácti zubech a čtyřech paprscích, zadní stříbrné.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com