Fröhlich z Feldau

Císař František Josef I. povýšil Moritze Fröhlicha, stavebního podnikatele a majitele realit narozeného 1827 v Zábřehu na Moravě, na základě nejvyššího rozhodnutí z 25. září 1877 do šlechtického stavu. Listinou z 19. listopadu 1877 mu byl udělen predikát Fröhlich šlechtic z Feldau (Fröhlich Edler von Feldau) a erb:
 
Stříbrno – černě polcený štít s červeno – zlatě polcenou orlicí s červeným jazykem držící v pařátech zelený olistněný stonek s červenými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem, vpravo jsou tři, vlevo dvě. V horních rozích je orlice doprovázena dvěma hvězdami, vpravo červenou, vlevo zlatou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, horní červené se zlatým svisle postaveným rýčem s berličkovou násadou, spodní stříbrné.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com