Friedrich de Nyitrazsámbokrét

Nejvyšším rozhodnutém ze dne 11. listopadu 1913 povýšil císař František Josef I. Vilmose Friedricha, univerzitního profesora a hlavního lékaře Budapešťské obvodní dělnické pojišťovací pokladny, do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. dubna 1914 mu udělil predikát nyitrazsámbokréti (de/von Nyitrazsámbokrét). Diplomem vydaným  14. května 1914 mu udělil spolu s dětmi László Sándorem a Erzsébet vzešlými z manželství s Olgou Pick, erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře je ve stříbře kosmo položená hnědá Aeskulapova hůl ovinutá zeleným hadem. Dole v červeném je rozevřená kniha se zlatou ořízkou a černou vazbou, přes jejíž levý horní roh je kosmo položen zlatý husí brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno - modře s modrou hvězdou a stříbrnou lilií, zadní červeno – stříbrně.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 889, 979 oldal; 73 kötet, 145-146 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com