Friedmann

Císař František Josef I. povýšil Moritze (původně Meyera) Friedmanna, podplukovníka na odpočinku narozeného 1851 v Tarnopolu v Haliči, držitele stříbrné a bronzové vojenské záslužné medaile s červenou stuhou, vojenského služebního vyznamenání II. tř. pro důstojníky, jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc a vojenského záslužného kříže, nejvyšším rozhodnutím z 8. května 1916 za více jak třicetiletou službu (od 1871) s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou z 30. května 1916 mu byl udělen predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
V červeném štítě je na zeleném trávníku podélně protékaném stříbrnou řekou přirozené pohoří na jehož hřebeni je stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě nahý meč se zlatým jilcem a záštitou převýšený stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená stříbrno – červeně dělená křídla. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com