Friedl z Tappenburgu

Ernst Friedl se narodil 9. září 1862 v Nové Bystřici jako syn adjunkta okresního soudu Eduarda Friedla. Domovské právo měl ale ve Vimperku. 18. srpna 1883 vstoupil jako poručík do 1. ženijního pluku, kde sloužil až do konce května 1886. Následně byl přeložen k ženijnímu ředitelství v Trebinje a k 1. ženijnímu pluku se vrátil až v hodnosti nadporučíka 1. listopadu 1887, 1. listopadu 1889 byl jmenován velitelem ženistů u 14. armádního sboru a 1. září 1890 byl převelen k ženijnímu ředitelství v Tridentu. Od 1. května 1893 působil u zákopnického praporu č. 11, od listopadu pak v ženijním štábu v hodonosti hejtmana. V jeho řadách postoupil až na podplukovníka (1. listopadu 1903), plukovníkem byl jmenován 1. listopadu 1906. Tou dobou již sloužil (od 24. dubna 1905) u pěšího pluku č. 67 a následně byl 19. dubna 1907 přeložen k ženijnímu štábu. 1. května 1912 byl povýšen na generálmajora a 1. května 1915 na polního podmaršálka. Za Velké války se stal šéfem ženijní skupiny velitele zemské obrany v Tyrolích a podílel se na opevňovacích pracích na italské frontě, při kterých se podle vlastních slov opakovaně ocitl pod palbou.

Na základě více než třicetileté vojenské služby a aktivní účasti na válečném tažení jej nejvyšším rozhodnutím z 31. května 1916 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 21. června 1916 mu udělil erb a predikát von Tappenburg. Šlo o přídomek po meči vymřelého rodu Tapp von Tappenburg nobilitovaného roku 1797, ze kterého (po své matce) pocházela Ernstova manželka. Z erbu téhož rodu Ernst převzal i horní pole štítu a klenot:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Dole je v červeném stříbrně obrněná ruka držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé červeno – zlatě.

Ernst Friedl von Teppenburg zemřel krátce po anšlusu Rakouska nacistickým Německem, 16. března 1938, v tyrolském Innsbrucku.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com