Friedl von Gerchsheimfeld

Joseph Friedl se narodil roku 1842 v Pardubicích. 11. září 1860 nastupuje jako desátník u pluku polního dělostřelectva č. 2. 26. března 1862 se stává četařem, 6. prosince 1862 ohněstrůjcem a 1. července 1868 důstojnickým aspirantem. 1. listopadu 1868 je povýšen na poručíka a přeložen k praporu pevnostního dělostřelectva č. 7, odkud se na své předchozí působiště vrací 1. srpna 1869. 1. listopadu 1875 je povýšen na nadporučíka. 1. prosince 1877 je převelen k dělostřeleckému štábu jako adjutant dělostřeleckého ředitele při posádkovém velitelství v Brně, k 2. pluku polního dělostřelectva se vrací jako hejtman 2. třídy 1. května 1883. 1. května 1885 přechází k divizionu těžké baterie č. 19, 1. října 1885 se dostává k praporu pevnostního dělostřelectva č. 7, kde 1. listopadu 1887 získává hodnost hejtmana 1. třídy. 1. srpna 1890 je přeložen k praporu pevnostního dělostřelectva č. 4, 1. ledna 1891 k pluku pevnostního dělostřelectva č. 1. 1. května 1894 je povýšen na majora a převelen k pluku pevnostního dělostřelectva č. 5. Během své služby se účastnil války s Pruskem roku 1866 v bitvě u Aschaffenburgu, kde na mostě přes Mohan kryl ústup vojska, a pak v bitvě u Gerchsheimu. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 14. dubna 1896 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Gerchsheimfeld a erb:

V modrém štítě se nad přirozenou vodou v patě štítu klene most ze stříbrných kvádrů, nad nímž letí šikmo nakloněný hořící granát. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com