Friedel z Klarenbergu

Viktor Friedel se narodil v Záhřebu 10. října 1860, ale domovsky příslušný byl do Klagenfurtu. 18. srpna 1882 vstoupil jako poručík k pluku polních myslivců č. 35. Od Nového roku 1883 slouží u pěšího pluku č. 97, kde se stává k 1. květnu 1889 nadporučíkem. 9. září 1893 je převelen k zeměbraně, konkrétně k pěšímu pluku č. 4, v jehož řadách je 1. května 1894 povýšen na hejtmana II. třídy, téhoř dne roku 1896 na hejtmana I. třídy. 1. května 1907 byl převelen v hodnosti majora k pěšímu pluku č. 6 a tam postupuje v hodnostech (1. května 1911 podplukovník, 1. května 1914 plukovník). 30. října 1914 je s platností od 4. listopadu jmenován velitelem 28. pěšího pluku v Srbsku, s kterým se účastnil bojů u Dobrice, Ubu, na Kolubaře, u Lazarevace, Slatiny, hory Pasuma a konečně u Bělehradu. Poté byl jmenován velitelem bosensko-hercegovinského rezervního pluku č. 2, od listopadu 1915 byl prozatímním velitelem domobranecké brigády č. 205, se kterou se účastnil tažení proti Srbsku a Černé Hoře až do bitvy na Taře. 22. listopadu 1915 je kvůli nemoci převelen do zázemí a jmenován staničním velitelem v Českých Budějovicích a velitelem náhradního praporu  zeměbraneckého pěšího pluku č. 6. K 1. listopadu 1916 je poslán na odpočinek. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. října 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 21. prosince 1917 mu byl udělen predikát von Klarenberg a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červené šikmé břevno s mečem se zlatým jilcem a záštitou provázené nahoře červenou hvězdou a dole červenou lilií. Dole v modrém je dvěma černými hvězdami se stříbrným okrajem provázená stříbrná špice s tmavě zbarveným skalním hřebenem, na němž stojí ruiny oválné věže zbudované ze stejného kamene prolomené třemi okny (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com