Fridrich

Listino danou ve Vídni 16. října 1907 povýšil císař František Josef I. nadporučíka Rezsőho Fridricha, syna zemřelého plukovníka Edeho Fridricha, který sloužil 43 let v armádě, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě je stříbrné břevno se třemi železnými podkovami za sebou provázené nahoře zlatou hvězdou a dole stříbrným koněm ve skoku na zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 765, 852-854 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com