Fric z Jakardova

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. září 1917 Martina Frice narozeného 30. října 1855 v Kobylí na Moravě, hejtmana mimo službu a místodržitelského radu na Moravě, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 2. července 1918 mu udělil predikát Fric šlechtic z Jakardova (Fric Edler von Jakardov) a erb:

Štít je rozdělen zlatým šikmým břevnem s červenou hvězdou a červenou lilií za sebou. Nahoře je v červeném kniha se zlatou ořízkou šikmo přeložená stříbrným brkem. Dole v modrém vyniká z okraje štítu zlatá obrněná ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se šikmý břevnem šachovaným ve dvou řadách zlato – červeně, zadní červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com