Freystaedtler z Köves-Gyür

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 24. ledna 1880 na základě Řádu železné koruny III. tř. uděleného za zásluhy o Světovou výstavu ve Vídni nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. prosince 1873 Antona Freistaedtlera (1814-1892), velkostatkáře narozeného v Novému Sadu v Uhrách (dnes Srbsko) roku 1814, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Freistaedtler z Köves-Gyür/Ritter Freistaedtler von Köves-Gyür a erb:

Ve zlato – červeně polceném štítě je obrněná paže se zaťatou obrněnou pěstí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté, zadní červené; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma červenými. Pod štítem se vine zlatá páska s červenou devizou ferreo labore.

S manželkou Annou Schäffer (oddáni v židovské obci v Szabadce [dnes Subotica] 20. března 1844) měl tři syny, Wilhelma, nadporučíka husarského pluku č. 4 v rezervě (1853 - 9. března 1890), Hugona (26. dubna 1859 – před 11. březnem 1890) a Eugena narozeného 21. dubna 1868 a pokřtěného 29. srpna 1893 u sv. Terezy v Budapešti. Za zásluhy, které si Eugen získal při stavbě Hidžázské železnice mu údajně osmanský sultán Abdülhamid II. 16. března 1908 udělil titul pašy, avšak podle sdělení uherského ministerstva vnitra z 30. září 1909 nedošlo z turecké strany k potvrzení tohoto údaje. V té době ostatně už byl Abdülhamid II. sesazen a tureckým sultánem byl jeho bratr Mehmed V. 30. listopadu 1908 požádal Eugen rytíř Freystädtler von Köves-Gyür o polepšení erbu, kterému bylo vyhověno plakátem ministerstva vnitra z 27. června 1910:

Ve zlato – červeně polceném štítě je obrněná paže se zaťatou obrněnou pěstí provázená dvěma do středu obrácenými půlměsíci obklopujícími hvězdu, oboje opačných tinktur, vpravo nad paží, vlevo pod ní. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté, zadní červené; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma červenými. Pod štítem se vine zlatá páska s červenou devizou ferreo labore.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com