Freudiger de Óbuda

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 26. října 1910 Mózese Freudigera, představeného židovské autonomní ortodoxní obce v Pešti, spolu se syny Jesajou Lipótem, Ábrahámem a Károlyem a dcerami Sárou a Minou recte Mirou vzešlými z manželství s Saroltou Lindenbaum, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát ó-budai (de/von ó-Buda) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém vyrůstá na zeleném trojvrší přirozená lípa provázená po stranách dvěma stříbrnými liliemi a převýšená třemi zlatými hvězdami vedle sebe. Vlevo děleno. Nahoře je ve zlatě rozevřená stříbrná kniha se zlatou ořízkou šikmo přeložená stříbrným psacím brkem. Dole na zeleném trávníku leží stříbrná mramorová deska a na ní spočívá zlatý úl, k němuž se slétá devět zlatých včel. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapách rozevřenou knihu ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 226, 387-388 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com