Frauenberger

Lorenz Frauenberger se narodil 21. listopadu 1861 v Hernalsu v Dolních Rakousích. Do armády rukuje 9. listopadu 1878 jako pěšák u 29. pěšího pluku. 16. ledna 1879 se stává titulárním svobodníkem, 26. května 1879 titulárním desátníkem, 16. července 1879 titulárním četařem, 18. srpna 1879 kadetem četařem a 1. dubna 1880 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1881. Spolu s povýšením na nadporučíka je 1. listopadu 1886 převelen k pěšímu pluku č. 52. 1. února nastupuje u Vojenského zeměpisného institutu jako nadpočetný, 1. listopadu 1892 je povýšen na hejtmana. 1. května 1893 se vrací k 52. pěšímu pluku, 1. listopadu 1895 přechází k pěšímu pluku č. 65 a 16. července 1905 k pěšímu pluku č. 25, kde 1. listopadu 1905 dosahuje hodnosti majora. Spolu s povýšením na podplukovníka je přeložen k pěšímu pluku č. 5, plukovníkem se tam stává 1. listopadu 1912, velení pluku se ujímá 20. února 1913. 30 dubna 1915 je v důsledku zranění poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, odkud je aktivován 20. května 1915 jako inspektor ústavů dobrovolné sanitární péče vojenského územního okrsku v Kasse (dnes Košice). 4. prosince 1915 se dostává k pěšímu pluku č. 40, 1. března 1916 se stává velitelem 91. zeměbranecké brigády a 1. května 1916 je konečně povýšen na generálmajora. Po vypuknutí Velké války se účastnil bojů v Haliči u Rawy Ruske, Pukarczówa, Komarówa, Tyszowic, Kraczówa, kde byl 2. září 1914 těžce raněn, pak po uzdravení a návratu na frontu u Toporoucze, na Ikwě, u Wojnice, Bokumu, Redkówa a na Styru. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 22. dubna 1917 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je v červeném ohnutá, stříbrně obrněná noha se zlatou ostruhou, jejíž stehno je prostřelené stříbrným šípem. Dole ve zlatě jsou dvě červená břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět per, obě krajní a prostřední červená, druhé stříbrné a čtvrté zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com