Frankl z Seebornu

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. dubna 1908 povýšil císař František Josef I. Paula Ignaze Frankla narozeného 16. srpna 1834 v Praze, korvetního kapitána na odpočinku a velitele vojenského lázeňského domu Nadace korunního prince Rudolfa (Kronprinz Rudolf Stiftung) v Mariánských lázních, rytíře Řádu Františka Josefa, držitele Vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací, Vojenské záslužné medaile na červené stuze, Válečné medaile, Pamětní medaile na tažení roku 1864 do Dánska, Vojenského služebního odznaku III. třídy pro důstojníky a Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, do šlechtického stavu. Listinou z 6. června 1908 mu udělil titul čestný titul šlechtic/Edler, predikát ze Seebornu/von Seeborn a erb:

Zlatým zúženým kůlem polcený štít. Vpravo je v modrém na zvlněném moři trojstěžňová karavela s dvanácti viditelnými hlavněmi kanonů a s napjatými plachtami, vše zlaté; na každém ze tří stěžňů je doleva vlající černo - zlatý wimpel, na zadním kastelu vlaje černo - zlatá vlajka. Vpravo v černém je přirozená skála, z níž prýští pramen rozlévající se do paty pole, na skále stojí zlatý patriarší jetelový kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a černo - zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající zlatě obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 220-224.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com