Frankl de Széphely

Císař František Josef I. povýšil 21. dubna 1914 do uherského šlechtického stavu Vilmose Frankla, obyvatele Párkány (dnes Štúrovo), spolu se synem Józsefem Jónásem a dcerou Elvirou provdanou za Sámu Sándora vzešlými z manželství s Rózou Braun, a Henrika Frankla, obyvatele Hathalom, spolu se syny Imrem, Jenőem a Lászlóem vzešlými z manželství s Paulinou Braun, udělil jim predikát széphelyi (de/von Széphely) a erb:

V modrém štítě je zlaté šikmé břevno provázené nahoře třemi zkříženými zlatými klasy, dole zlatým ozubeným kolem o čtyřech paprscích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, každé se zlatou hvězdou.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  980 oldal; 73. kötet,  179-182 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com