Frankl de Nagysáró

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 13. července 1910 Edeho Frankla, člena municipálního výboru tekovské župy a statkáře, spolu se syny Károlyem Józsefem, Frigyesem Vilmosem a Zoltánem Sándorem a dcerou Márií Annou Josefinou vzešlými z manželství s Fanny Weiss, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát nagysárói (de/von Nagysáró) a erb: 

V modrém štítě vyniká ze zeleného trojvrší z poloviny viditelné zlaté ozubené kolo (5 paprsků, 15 zubů), na jehož nejvyšším zubu spočívá červeně oděná paže držící tři zlaté klasy provázená v levém horním rohu stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrný pelikán krmící vlastní krví čtyři mláďata na přirozeném hnízdě.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 197, 327-329 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com