Frankfurter

Listinou ze dne 18. října 1874 povýšil císař František Josef I. Wilhelma Frankfurtera (1834-1898), železničního a stavebního podnikatele, majitele domů, rytíře Řádu Františka Josefa, na základě statut Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším listem z 11. prosince 1873, do rytířského stavu a udělil mu predikát rytíř Frankfurter (Ritter von Frankfurter) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno, vpravo modro – zlatě, vlevo červeno – stříbrně čtvrceno. Dole v červeném rostou na zeleném trojvrší tři od sebe se odklánějící stříbrné růže se zeleným kalichem, každá na zeleném stonku se dvěma listy. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v levé tlapě dubový stonek s přirozeným žaludem mezi dvěma listy, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední je stříbrné s krokvicí, zadní je červené, přikrývadla červeno – stříbrná, Pod štítkem se vine modrá páska se zlatou devizou: PER ANGUSTA AD AUGUSTA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com