Frankel de Vasvár

Císař František Josef I. povýšil 14. února 1905 Gottlieba a Henrika  bratry Frankely, spolumajitele firmy Hermann A. Frankel a syn (Frankel A. Hermann és fiai) v Budapešti, do uherského šlechtického stavu. Spolu s Gottliebem jsou v listině uvedeni jeho syn Rikárd a dcera Klotilda vzešlí z manželství s Emmou Deutsch. Spolu s Henrikem byli povýšeni jeho synové Vilmos, Géza a Ernő vzešlí z manželství s Lujzou Deutsch. Byl jim udělen predikát vasvári (de/von Vasvár) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo ve zlatě je na zeleném pahorku hrad o třech věžích se střílnami, otevřenou bránou a polospuštěnou zlatou mříží. Vlevo jsou ve stříbře dvě modrá břevna, každé se dvěma zlatými hvězdami, mezi břevny je modrá růže se zlatým semeníkem a zlatým kalichem. Dole je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě přirozené hornické kladivo. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé děleno modro – zlatě, levé stříbrno – modře, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com