Frank (1917)

Otto Maximilian Frank se narodil 13. března 1854 v Nymburku, ale domovskou příslušniost měl do Žlutic. Do armády vstoupil 1. září 1876 k 7. dělostřeleckému pluku jako poručík. 1. listopadu 1881 byl v hodnosti nadporučíka přidělen ke generálnímu štábu, 20. října 1882 byl převelen k horské brigádě ve Stolacu v Hercegovině, 1 října 1884 k 3. pěší brigádě. K 1. květnu 1885 se vrací jako kapitán ke generálnímu štábu, 17. dubna 1887 přechází k Vojenskému zeměpisnému institutu jako mapér, od 1. května téhož roku se opět vrací ke generálnímu štábu a je přidělen k dispozici jeho šéfa, a to až do 30. září 1891. Od 1. října 1891 do 23. srpna 1895 je učitelem na Válečné škole, odkud se vrací opět ke generálnímu štábu. Od 15. října 1895 působí u různých dělostřeleckých pluků, 7. května 1895 se stává v hodnosti plukovníka velitelem divizního dělostřeleckého pluku č. 17. K 1. červnu 1899 je převelen k Vojenskému zeměpisnému institutu jako zástupce velitele, 28. července se stává jeho velitelem sám. Na generálmajora je povýšen 1. listopadu 1903, na polního podmaršálka 1. listopadu 1907 a na polního zbrojmistra 27.dubna 1913. 27. února 1892 se ve Vídni oženil s Ludovikou Steinhaussen narozenou 4. června 1867 v Nagyszeben v Uhrách (dnes Sibiu, Rumunsko). Z manželaství vzešla pouze dcera Maria Anna Viktoria narozená 8. prosince 1897 v uherkém Eperjes (dnes Prešov, Slovensko). Nejvyšším rozhodnutím z 11. prosince 1916 jej císař Karel I. za více jak čtyřicetiletou službu povýšil do šlechtického stavu, ale už 17. prosince 1916 umírá. Diplom byl vydán 30. března (literatura chybně udává 3. III.) 1917 jeho vdově a dceři a byl jim udělen predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo zlato – černě polceno, vlevo ve zlatě dvě černá šikmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev š červenou zbrojí a jazykem držící v pravé tlapě černý kouřící granát.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com