Frank (1914)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím daným v Bad Ischlu 27. července 1914 dvorního a komorního dodavatele Karla Franka narozeného 16. ledna 1835 v Bukurešti, rytíře řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 11. září 1914 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

V červeném štítě pod stříbrnou hlavou s přirozenou včelou je pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými křídly. Klenotem jsou tři červená pera přeložená stříbrnou osmilistou růží Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou: CARPE DIEM - VESPERE GAUDE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com