Frank (1880), Frank z Laboru

Dne 11. srpna 1880 povýšil císař František Josef I. Demetera Franka (1829-1909), generálního ředitele Banque de Roumanie v Budapešti, rytíře Řádu Františka Josefa, důstojníka rumunského Řádu rumunské hvězdy a držitele osmanských Řádů Medžidie a Osmanie III. třídy, na základě statut Řádu železné koruny, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím z 21. května 1880, do rytířského stavu, uděluje mu predikát rytíř Frank (Ritter von Frank) a erb:

Modro-červeně polcený štít se zlatou hlavou s černým kůlem provázeným vpravo modrou hvězdou obklopenou modrým, do středu obráceným půlměsícem. Vpravo v modrém zlatá vykořeněná palma, vlevo v červeném zlatá Merkurova hůl. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté, mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PER LABOREM AD HONOREM.

Jeho synovi JUDr. Edmundovi (1872-1943) byl certifikátem c. k. ministerstva vnitra ze 14. března 1918 udělen predikát Frank z Laboru (Frank von Labor). Erb zůstal nezměněn.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com