Frangeš de Mitrovica

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. září 1916 povýšil císař František Josef I. Ottó Henrika Józsefa Ferencze Frangeše narozeného roku 1870 v Mitrovici, sekčního šéfa bosensko-hercegovinské zemské vlády, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát mitrovicai (de/von Mitrovica). Listinou danou ve Vídni 1. října 1918 udělil Karel I. Ottó Henriku Józsefu Ferenczi Frangešovi de Mitrovica spolu s jeho syny Ivánem Robertem Simonem Józsefem Ottóu Henrikem, Miklósem Józsefem Simonem Henrikem Ivánem a Ottóu Simonem Józsefem vzešlými z manželství se Stefánií Márií Hegedić erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatá koruna s vyrůstajícím zlatým gryfem s červenou zbrojí a jazykem, který drží v pravém pařátu tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Király Könyvek 73 kötet, 337-338 oldal.

Magyár Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com