Fould-Springer

Císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím z 18. března 1908 vyhověl žádosti Gustava svobodného pána von Springer, majitele velkoobchodu a velkostatkáře ve Vídni, o přenesení baronátu jeho zetě, manžela jeho dcery dcery Marie Cäcilie (* 23. května 1886, + 9. prosince 1978; oo 12. dubna 1905) Eugènea Charlese Joachima Foulda narozeného 14. srpna 1876 ve Ville d’Avray (+Šanghaj, 1929, po jeho smrti se vdova znovu provdala za Francise Geroge Leylanda Woostera). Příslušná listina byla vydána ve Vídni 3. dubna 1908. Císař příjemci udělil predikát Freiherr von Fould-Springer a erb:

Polcený štít. Vpravo je do středu obrácená stříbrná sova sedící na stříbrné dubové ratolesti převýšaná zlatou hvězdou. Vlevo ve zlatě jsou dvě šikmá břevna, na horním jsou za sebou tři zlaté hvězdy, na spodním tři zlaté včely. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované přílby. Klenoty: I. stříbrná sova sedící na stříbrné olivové ratolesti, přikrývadla modro – stříbrná; II. stříbrná orlice, přikrývadla modro – stříbrná, modro – zlatá; III. rostoucí černý lev se zlatou hlavou a hřívou a s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva stříbrní koně stojící na rostlinném ornamentu, vpravo napodobujícím stříbrnou dubovou ratolest, vlevo stříbrnou olivovou ratolest. Na ornamentu visí stříbrná páska s modrou devizou ETIAMSI OMNES.

Protože se jediný Eugènův syn Max (Vídeň, *1. března 1906) neoženil, rod 9. března 1999 vymřel.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com