Forstner

Ernst Forstner se narodil 4. ledna 1860 v Leibnitz ve Štýrsku. 8. ledna 1877 vstoupil v nejnižší hodnosti do pěšího pluku č. 27, od 18. srpna 1880 byl kadetem-polním šikovatelem, kadetem-zástupcem důstojníka se stal 1. května 1881, poručíkem 1. května 1883. K 1. listopadu 1889 byl už jako nadporučík (od 18. srpna 1888) převelen k pěšímu pluku č. 8, u něhož byl 1. května 1895 povýšen na hejtmana, 1. května 1908 na majora a přesně po čtyřech letech ještě na podplukovníka. 1. února 1913 byl odeslán na odpočinek, ale po vypuknutí Velké války byl aktivován, konkrétně 11. září 1914 a odvelen k praporu domobrany č. 20. 28. prosince byl jmenován velitelem 98. pěšího pluku, 1. března 1915 byl povýšen na plukovníka. 25. dubna 1915 byl jmenován staničním a transportním dozorčím velitelem v Sátoraljaújhely a později velitelem nádraží v Lavisu v Tyrolích. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. září 1916 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 10. března 1917 my císař Karel I. s predikátem von udělil erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře je vykořeněná přirozená jedle. Vlevo v zeleném je hrotem vzhůru obrácený meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zelený gryf s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com