Forstmeyer z Peterskreuze

Josef Forstmeyer se narodil 12. května 1865 v Hauchhornu v Horních Rakousích. Do armády vstoupil jako pěšák 14. května 1882 k pěšímu pluku č. 14. Ke stálé službě byl zmustrován 18. srpna 1883 jako kadet-polní šikovatel u pěšího pluku č. 59, u něhož to dotáhl až na nadporučíka (od 1. května 1891). K 1. listopadu 1898 byl převelen jako hejtman k 90. pěšímu pluku, u něhož s přestávkou v období 24. listopad 1907-30. květen 1908, kdy pobýval na velitelství 14. sboru, působil až do 30. dubna 1909. Na majora byl povýšen 1. května 1911 (36. pěší pluk). Od. 5. května 1913 působí ve Vojenské střelecké škole jako velitel instrukčního praporu, od 28. července 1914 je převelen k domobraneckému praporu L/28, kde se od 1. srpna stává podplukovníkem. Od února do prosince 1915 slouží u pěšího pluiku č. 55. 19. prosince 1915 je převelen k ubytovacímu oddělení 1. armády jako staniční velitel, 1. listopadu 1916 je povýšen na plukovníka. Nejvyšším rozhodnutím z 19. února 1918 jej císař Karel I. povýšil za více jak třicetiletou službu s účastí v boji (výslovně uvedeny boje proti Rusům u Siemiechówa) do šlechtického stavu. Listinou z 2. května 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Peterskreuz a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Dole je v červeném zlatý volný tlapatý kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže s mečem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com