Flesch (1884), Flesch de Borsa

Rod de Flesch resp. Flesch de Borsa je poslední nobilitovanou odnoží větve, která vzešla z druhého manželství Philippa (Feiwela; 1778-1852) Flesche a jeho druhé manželky Sary rozenou Fleschové (1789-1845). Jejím zakladatelem byl Moritz (Mór; 1821-1898). Byl velkoobchodníkem v Budapešti, ale o jeho životě nejsou bohužel k dispozici podrobnější informace. Měl zřejmě nemalé zásluhy o uherský obchod a průmysl, protože právě na tomto základě jej František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 7. srpna 1884 do uherského šlechtického stavu. Listina byla vydána se stejným datem a jejím prostřednictvím získal Moritz a jeho potomci i erb:

Ve stříbrném poli je červené kosmé břevno a na něm stříbrný šíp. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená černá orlí křídla, přední s kosmým břevnem ze štítu.

Jeho nejmladší syn Alfred/Aladár (1859-1926) se rozhodl pro kariéru v rakousko-uherské v zahraniční službě. jako jediný člen této větve požádal o udělení přídomku. Zvolil si Borsa podle města ležícího ve východních Uhrách (dnes v Rumunsku). S ohledem na jeho zásluhy v konzulární službě mu byl predikát Flesch z Borsy (Flesch de Borsa/borsai Flesch) udělen nejvyšším rozhodnutím z 22. září 1900.

 

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com