Fleischlinger

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1908 povýšil císař František Josef I. Josepha Fleischlingera narozeného roku 1837 v Bořitově na Moravě, dvorního radu, vicepresidenta moravsko-slezského vrchního zemského soudu, rytíře Řádu železné koruny III. třídy, držitele Čestné medaile za čtyřicetiletou věrnou službu, Jubilejní medaile a Jubilejního kříže pro civilní zaměstnance, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 12. dubna 1909 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Pod modrou hlavou s rostoucí zlato – černě šachovanou orlicí s červeným jazykem je ve zlatě svisle postavený černý, červeně převázaný liktorský svazek. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se stříbrnou růží s černým semeníkem a kalichem mezi dvěma stříbrnými liliemi, vše pod sebou, zadní červeno – zlatě šachováno; přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední zlaté se čtyřmí černými břevny, zadní černé, mezi nimi je položená obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla černo – zlatá.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com