Fleischl z Marxowa

Nejvyšším rozhodnutím z 29. března 1875 povýšil císař František Josef I. Carla Fleischla, obchodníka ve Vídni narozeného 1818 v Nýrsku, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 23. června 1875 mu udělil predikát Fleischl z Marxowa (Fleischl von Marxow) a erb.

Erb: Dělený štít. Nahoře v modrém je rostoucí stříbrné jehně se zlatou zbrojí. Dole ve stříbře je v červené špici stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy s paví kytou v ústí, pravý je dělený modro – stříbrně, levý stříbrno – červeně a jsou postrkané každý dvěma hvězdami opačných tinktur, mezi rohy je rostoucí jehně ze štítu.

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com