Fleischer von Selo

Hermann Fleischer se narodil 18. dubna 1866 v Novosedlicích v Čechách. Do armády vstoupil 22. dubna 1883 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 92, v jehož řadách se stává 18. srpna 1883 kadetem pěšákem titulárním četařem. V této hodnosti je 18. srpna 1884 převelen k pěšímu pluku č. 58, 19. srpna 1884 je povýšen na kadeta pěšáka titulárního šikovatele, 16. listopadu 1884 na kadeta desátníka titulárního šikovatele a 1. září 1885 na kadeta zástupce důstojníka. 1. května 1888 dosahuje hodnosti poručíka a 1. listopadu 1891 nadporučíka. Spolu s povýšením na hejtmana je 1. května 1900 převelen k pěšímu pluku č. 8, 1. května 1910 k pěšímu pluku č. 100. Majorem se stává spolu s přeložením k pěšímu pluku č. 7 dne 1. listopadu 1911, podplukovníkem 1. listopadu 1914. 13. června 1916 je přeložen k pěšímu pluku č. 17. Bojových operací Velké války se účastnil od jejího vypuknutí, zvláště jsou uváděny boje v oblasti Hermanów-żurawniki a pak u Sela am Karst během 10. sočské bitvy. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 povýšil do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. května 1918 mu udělil predikát von Selo. Listinou vydanou ve Vídni 13. června 1918 mu udělil titul Edler a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je stříbrně obrněná paže držící meč, jejíž předloktí je převázáno zlatou stuhou s konci vlajícími nahoru a dolů. Dole je ve stříbrném modrá lyra s ulomenou pravou částí. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená stříbrno – modře dělená křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com