Flanderka

Franz Flanderka se narodil roku 1846 v Praze. 16. listopadu 1865 byl odveden jako vojín k hulánskému pluku č. 1 Arcivévoda Otto, s nímž spojil celou svou vojenskou kariéru. Postupně stoupal v hodnostech, kadetem byl od 1. ledna 1866, poručíkem se stal 1. července 1866, kdy se účastnil Prusko-rakouské války, až skončil jako podplukovník, na něhož byl povýšen 1. listopadu 1894. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 1. února 1896 do šlechtického stavu s predikátem šlechtic Franderka (Edler von Flanderka) a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém polovina stříbrné orlice s červeným jazykem. 2. a 3. v červeném zlaté kosmé břevno mezi dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, zlaté a červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com