Fischhoff von Osthof

Císař František Josef I. povýšil majora 67. pěšího pluku Leopolda Fischhoffa, držitele Vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací, do šlechtického stavu na základě třicetileté bezúhonné služby, během které se zúčastnil boje s nepřítelem. Listinou z 24. srpna 1862 mu byl udělen predikát Fischhoff šlechtic z Osthofu (Fischhoff Edler von Osthof) a erb:
 
Stříbrno-červeně šikmo dělený štít. V horním poli je k levé straně obrácený lev přirozené barvy s červeným jazykem, v pravé se vidí ohnutá paže ve zlatem lemované zbroji držící meč se zlatým jílcem a žáštitou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com