Fischer von Zickhartburg

Císař František Josef I. povýšil 31. srpna 1887 Friedricha Fischera narozeného roku 1822 v Táboře, plukovníka na penzi, za více jak 30 let služby v armádě (od roku 1837) s účastí v boji, udělil mi titul Edler, predikát von Zickhartburg a erb:

Na dělící linii šikmo černo – červeně děleného štítu je hlaveň zezadu nabíjeného kanónu provázená nahoře hořící bombou a dole kružidlem, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s černými křídly a s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém pařátu bombu ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com