Fischer von Ultenberg

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. října 1895 povýšil císař František Josef I. úředně autorizovaného civilního inženýra Eduarda Fischera do šlechtického stavu. Listinou z 9. listopadu 1895 mu udělil čestný titul šlechtic Fischer (Edler von Fischer) a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném zlatá lilie. 2. ve zlatě polovina černého orla. 3. ve zlatě je červená kvádrovaná zeď s cimbuřím, uprostřed ní okrouhlá (nekvádrovaná) věž s dvojitým cimbuřím, spodním v úrovni zdi, prolomená černou bránou a dvěma černými okny vedle sebe mezi oběma cimbuřími. 4. v černém zlatý lev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem.

27. listopadu 1895 zažádal Eduard von Fischer o udělení predikátu. 17. prosince 1895 mu c. k. ministerstvo vnitra povolilo psát se Fischer Edler von Ultenberg a potvrdilo mu už dříve udělený erb.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com