Fischer von Trammingen

Alfred Wilhelm Fischer se narodil 7. prosince 1857 ve Štýrském Hradci. 19. července 1875 narukoval v nejnižší hodnosti k pluku polního dělostřelectva č. 11, nadkanonýrem se stává 16. října 1875, nápředníkem 10. listopadu 1875 a desátníkem 26. září 1876. 9. září 1878 je převelen k praporu pevnostního dělostřelectva č. 10, 1. října 1879 k praporu téže zbraně č. 11. 6. prosince 1879 je přemístěn k hulánskému pluku č. 8, titulárním četařem je jmenován 25. března 1881, kadetem zástupcem velitele je 18. srpna 1881. Hodnost poručíka získává 1. listopadu 1882. 1. října 1886 se dostává k hulánskému pluku č. 13, v jehož řadách je 1. května 1888 povýšen na nadporučíka. Od 1. října 1892 je na dovolené s prozatímním výslužným, znovu je povolán 1. května 1893 k hulánskému pluku č. 3 a 1. listopadu 1893 je povýšen na rytmistra. Od 1. listopadu 1895 do 28. února 1899 slouží u dragounského pluku č. 5, pak je opět poslán na dovolenou. Do prezenčního stavu 5. dragounského pluku je zařazen 1. září 1900. K 1. lednu 1904 je poslán na odpočinek. Jako rytmistr na odpočinku je aktivován 31. července 1914 a je přidělen k vozatajské divizi č. 16. Titul a charakter majora získává 21. května 1915, skutečným majorem na odpočinku se stává 1. července 1915. Od 6. května 1916 je veden u dragounského pluku č. 5. K 1. září 1916 je přidělen k pochodové formaci generálporučíka von der Marwitz a k 23. sboru, 1. srpna 1917 je povýšen na podplukovníka na odpočinku. 24. října 1917 je převelen k pěšímu pluku č. 20. Krom tažení Velké války se jako poddůstojník účastnil též okupace Bosny a Hercegoviny. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. července 1918 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 18. srpna 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Trammingen a erb:

Vlnitě dělený štít. Nahoře je uprostřed zelený kůl, vpravo je ve stříbře zelený lipový kříž, vlevo stříbrno – zeleně šachováno ve třech sloupcích a pěti řadách. Dole v modrém vyniká z levého okraje štítu obrněné předloktí držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, jehož čepel zasahuje do zeleného kůlu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými křídly. Klenotem je stříbrný okřídlený drak se zlatou zbrojí a jazykem, jehož spodní polovina těla je rybí se zlatými ploutvemi, držící se levým pařátem koruny na přílbě a druhou mající napřaženou k útoku. Pod štítem se vine stříbrná páska se zelenou devizou PRO PATRIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com