Fischer von Poturzyn

Gustav Fischer se narodil 27. července 1861 v Budíně, ale domovsky příslušný byl do Innsbrucku. Do armády narukoval 27. července 1878 k pluku tyrolských myslivců v nejnižší hodnosti. 13. září 1878 se stát titulárním podmyslivcem, 1. dubna 1878 titulárním četařem a 10. srpna 1878 titulárním nadmyslivcem. Kadetem je od 17. srpna 1879, na kadeta zástupce důstojníka povyšuje 1. prosince 1879. Hodnost poručíka obdržel 1. listopadu 1880, nadporučíka 1. května 1886 a hejtmana 1. listopadu 1892. 20. dubna 1895 je převelen k 1. pluku tyrolských myslivců, 1. listopadu 1905 je spolu s povýšením na majora přeřazen ke 4. pluku tyrolských myslivců, v jehož řadách dosahuje 1. listopadu 1909 hodnosti podplukovníka. K 25. říjnu 1912 je umístěn k pěšímu pluku č. 59 (Erzherzog Rainer), jehož je 1. listopadu 1912 ustanoven velitelem spolu s povýšením na plukovníka. Po vypuknutí Velké války je se svým plukem poslán na východní frontu, kde je 30. srpna 1914 u Poturzyna v opevněném postavení v prostoru Witków-Suszów napaden ruskou pěší brigádou „Orlov“. 29. října 1914 je pověřen velením 15. resp. 22. pěší brigády na severním bojišti, 1. května 1916 je povýšen na generálmajora a převelen na jihovýchodní bojiště, kde se 8. dubna 1816 stává velitelem 13. horské brigády. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1917 do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 27. března 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Poturzyn a erb:

Štít dělen cimbuřovým řezem. Nahoře ve stříbře vyrůstají z dělící linie dva přirozené topoly. Dole v černém vyniká z okraje štítu zlatý větrný mlýn. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla dělená cimbuřovým řezem stříbrno – černě, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com