Fischer von Nordenfeld

Karl Eugen Fischer se narodil 15. prosince 1868 v Szatmáru v Uhrách, ale domovsky příslušný byl do Vídně. Do armády narukoval 20. prosince 1885 k pěšímu pluku č. 25 v nejnižší hodnosti. Titulárním svobodníkem se stal 26. února 1887, titulárním desátníkem 26. června 1887, titulárním četařem 21. červce 1887 a titulárním šikovatelem 18. srpna 1887. Hodnosti kaprála dosáhl 26. srpna 1887. Jako kadet zástupce důstojníka nastupuje 18. srpna 1888 k pěšímu pluku č. 84, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1890 poručíkem, 1. května 1895 nadporučíkem a 1. listopadu 1903 je povýšen na hejtmana. V této hodnosti je 1. ledna 1909 přidělen ke generálnímu štábu k jeho železniční kanceláři. K 1. květnu 1913 se vrací k 84. pěšímu pluku, ale už 9. července 1914 je opět přidělen k železniční kanceláři generálního štábu, resp. k Ústřední dopravní správě. Na majora je povýšen 1. srpna 1914, podplukovníkem se stává 1. února 1916. První roky Velké války strávil v týlu, na frontě pobývá od 6. května do 2. září 1917 jako velitel praporu pěšího pluku č. 4, přičemž prodělal poziční boje na Boldurce nedaleko Brodů. Poté se vrací zpět k týlové službě. 15. listopadu 1917 požádal o povýšení do šlechtického stavu na základě více jak třicetileté služby v armádě s účastí v boji spolu s udělením titulu Edler, jednoho z predikátů: Nordenfeld, Kremsstätten, Kremsheim (poslední podle místa, kde dlouhá léta pobýval posádkou), a erbu:

Štít zvýšeně dělen stříbrným vlnitým břevnem červeno – modře, přes vše je nad zlatou palisádou v patě štítu položen květ přirozené lilie, z níž vynikají do horní části štítu dvě zahnuté tyčinky zakončené hvězdou, vše zlaté, stonek lilie je dole přeložen dvěma zkříženými meči se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, každé zvýšeně dělené stříbrným vlnitým břevnem červeno – modře.

Císař Karel I. mu vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. listopadu 1918, ale diplom již nebyl vydán. 25. února 1919 potvrzuje Karlu Eugenu Fischerovi Německorakouský státní úřad vnitra, že je oprávněn užívat titulu Edler a predikátu von Nordenfeld.

Karl Eugen Fischer se v Kremsu 19. července 1897 oženil a Marií Leontine Barbarou Hlaváček (*Plzeň, 27. listopadu 1871) a měl s ní dva syny, Franze Karla (*Krems, 9. dubna 1898) a Karla Franze (*Krems, 17. října 1900).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com