Fischer von Mosara

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 28. srpna 1908 Hermanna Fischera narozeného roku 1861 v Mihaileny v Rumunsku, doktora medicíny a velkostatkáře v Czernowitz, do šlechtického stavu. Listinou vydanou 20. října 1908 mu udělil titul Edler, predikát von Mosara a erb:

Štít je rozdělen stříbrným šikmým břevnem. Nahoře v modrém vyniká z pravého horního rohu zlaté slunce. Dole v červeném je na zeleném trávníku doprava obrácená radlice. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní modro - stříbrně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com