Fischer von Drauenegg

Julian Fischer se narodil 17. února 1858 v Rohatynu v Haliči. 2. března 1875 narukoval v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 30, v jehož řadách se stal 6. července 1875 desátníkem. Jako desátník se dostává 6. října 1875 k hulánskému pluku č.11, 15. září 1877 se stává kadetem, hodnost kadeta zástupce důstojníka získává 1. února 1878. Na poručíka je povýšen 1. května 1878, na nadporučíka 1. května 1883 a na rytmistra 1. května 1890. 1. května 1894 je převelen k hulánskému pluku č. 13, 1. listopadu 1901 je spolu s povýšením na majora přemístěn k hulánskému pluku č. 8 a 30. dubna 1904 k dragounskému pluku č. 11, v jehož řadách je 1. května 1906 povýšen na podplukovníka. Roku 1908 je přidělen k hřebčínu v Hleczi-Dolne. 28. května 1910 je pověřen velením nově zřízeného hřebčína v Kranichsfeldu ve Štýrsku, 16. června 1913 získává titul a charakter plukovníka. Za čtyřicet let služby v armádě jej císař František Josef I. povýšil 18. srpna 1915 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Drauenegg a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě kosmo vzlétající černá okřídlená ryba. Dole v červeném je zlaté tarče provázené třemi zlatými hvězdami, jednou nahoře a dvěma po stranách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé zlato – červeně.

Julius Fischer se 2. února oženil s Dorotheou Schellenberg a 30. března 1896 se mu narodil syn Julian Georg, který byl v době nobilitace posluchačem Tereziánské vojenské akademie ve Wiener Neustadt.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com