Fischer von Ankern

Císař František Josef I. povýšil 20. října 1868 na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 14. srpna 1868 Antona Fischera narozeného roku 1812 v St. Aegyd v Dolních Rakousích, majitele železáren v St. Aegyd a Furthofu v Dolních Rakousích a v Kindbergu a Vordernbergu ve Štýrsku, do rytířského stavu, uděluje mu predikát Ritter Fischer von Ankern a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je ve zlatě železná dvojramenná kotva s příčkou a s dvojitým kruhem. Vlevo v modrém jsou tři zlaté včely (1,2). Dole je v červeném modrá špice s běžícím stříbrným ohlížejícím se jednorožcem se zlatou zbrojí provázená dvěma zlatými dvojocasými lvy s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla dělená zlato - červeně, mezi nimi kotva ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí horník v černém oděvu držící v pravé ruce mlátek, přikrývadla modro - zlatá. Pod štítem se vině modrá páska se zlatou devizou VORWAERTS IN TREU UND WAHRHEIT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com