Fischer von Alkenhorst

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. června 1918 povýšil císař Karel I. Ferdinanda Felixe Fischera narozeného 12. února 1851 v Radautz v Bukovině (dnes Rădăuți, Rumunsko) doktora obecného lékařství, dvorního lékaře, vládního radu, důstojníka řádu Františka Josefa s válečnou dekorací, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, držitele zlatého záslužného kříže s korunou, stříbrné Jubilejní dvorské medaile, Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc a Jubilejního dvorského kříže, u příležitosti jeho odchodu na odpočinek do šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 11. července 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Alkenhorst a erb:

V červeném štítě stojí na stříbrném ledovci alka velká přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená červená křídla, pravé se stříbrnou lilií, levé se stříbrnou hvězdou, mezi nimi hnědá Aeskulapova hůl obtočená zeleným hadem.

7. ledna 1891 se Ferdinand Felix Fischer oženil ve Štýrském Hradci s Karoline Ackerl, která mu dala syna Ferdinanda Karla narozeného ve Štýrském Hradci 3. června 1893.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com