Fischer de Turony

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. června 1911 vídeňského měšťana a uherského občana Frigyese Fischera do uherského šlechtického stavu.

Listinou ze dne 29. ledna 1913 mu udělil erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě na širokém zeleném travnatém pahorku hnědá tyč, kolem které se ovíjejí dva vinné keře, každý s jedním listem a jedním modrým hroznem. Dole v modrém jsou dvě stříbrné ryby hlavami doprava. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je světle hnědý sup s rozpřaženými křídly, hlavou skloněnou doprava a s šavlí se zlatým jilcem a záštitou v zobáku.

26. února 1914 mu byl udělen predikát turonyi (de/von Turony).

Királyi Könyvek, 72. kötet, 407, 844-845 oldal; 73. kötet, 103 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com