Fischer de Tóváros

Císař František Josef I. povýšil 25. března 1892 budapešťského velkoprůmyslníka Ignácze Fischera do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát tóvárosi (de/von Tóváros) a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je červený lev s červeným jazykem držící v předních tlapách hnědou řeckou vázu. Dole v modrém je na zeleném trávníku stříbrný kámen a na něm stojí zlatý úl, ke kterému se slétají z každé strany tři zlaté včely. Na štítě spočívá korunovná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: LABOR OMNIA VINCIT.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 357, 382-385 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com