Fischer de Csömör

Císař František Josef I. povýšil 27. července 1915 polního podmaršálka Edeho Sándora Fischera, spolu se syny Edem Vilmosem Máriou a Ernőm Edem Máriou a dcerou Alexandrinou vzešlými z manželství s Márií Vilmou Markonos, za čtyřicet let služby v armádě do uherského šlechtického stavu, uděluje mu predikát csömöri (de/von Csömör) a erb:

V modrém štítě je zlatá špice s modrou lilií provázená dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 211, 350-351 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com