Fischer (1916)

Rudolf Fischer se narodil 27. prosince 1867 v Třebíči. Do armády vstoupil 7. ledna 1885 k praporu pevnostního dělostřelectva č. 10. Od 1. září 1886 sloužil u vozatajského pluku č. 1, kadetem se stal 18. března 1888 u vozatajského pluku č. 2. K počátku roku 1891 byl převelen k hulánskému pluku č. 4, kde byl k 1. květnu 1891 povýšen na poručíka. 1. března 1905 je v hodnosti rytmistra poslán na dovolenou bez služného, a to až do 12. listopadu téhož roku, pak je povolán k dragounskému pluku č. 3, kde setrval do konce dubna 1914. Poté je převelen k hulánskému pluku č. 5 v hodnosti majora, na podplukovníka je povýšen 1. května 1916. Bojů Velké války se zúčastnil na východní frontě u Koprzywnici, Przewłoky, Czerminu, Sulejówa a bojů na Bugu u Gródku a Jablonné. František Josef I. jej nejvyšším rozhodnutím z 13. října 1916 povýšil do šlechtického stavu. Diplom byl vydán až Karlem I. 7. března 1917. Fischer nepožádal o titul Edler a spokojil se pouze s prostým von a s erbem:

V modrém štítě je šikmé břevno zlato – červeně šachované ve dvou řadách provázené nahoře zlatě obrněnou paží držící meč se zlatým jilcem a záštitou a dole zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající paže ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com