Fischer (1832)

Císař František I. povýšil 25. října 1832 Joanna Fischera, obchodníka v Prešpurku, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Ve štítě je červená špice se zlatou hvězdou na zeleném trojvrší provázená vpravo v modrém zlatým, do středu obráceným hadem s červeným jazykem, vlevo ve stříbře černou kotvou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatý úl.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 869-871 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com