Fischel z Aichbrunnu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1914 Alfreda Fischela, doktora práv narozeného roku 1853 v Mladé Boleslavi, poslance moravského zemského sněmu, obecního radního v Brně, prezidenta Společnosti moravského muzea a Zemského muzea a člena kuratoria Muzea arcivévody Rainera, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 8. června 1914 mu udělil titul Edler, predikát von Aichbrunn a erb:

V zeleném štítě je stříbrné kosmé břevno se zelenou dubovou ratolestí doprovázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední zelené se stříbrným kosmým břevnem, zadní stříbrné. Pod štítem se vine stříbrná páska se zelenou devizou NUNQUAM RETRORSUM.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com